Kto sme
Všetky články
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Programovanie

UX a súkromie: Lepšia skúsenosť s používaním súborov cookies

UXUX8/10/20238/10/2023

Táto séria článkov sa zaoberá dizajnovými návrhmi súvisiacimi s ochranou súkromia. Budeme skúmať niektoré z uznávaných spôsobov prístupu k ochrane osobných údajov a zhromažďovaniu údajov a ako sa vyrovnať s týmito výzvami na udelenie súhlasu so súbormi cookie, dotieravými push notifikáciami, "slávnymi" žiadosťami o povolenie, škodlivým sledovaním tretích strán a offboarding experience.

S príchodom všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) v máji 2018 sa web zmenil na exhibíciu kontextových okien a oznámení. Zatiaľ čo zámer väčšiny výziev týkajúcich sa súborov cookie je rovnaký - získať súhlas používateľa so zhromažďovaním a hodnotením ich správania tak, ako to robia už roky - implementácie sa výrazne líšia. Častokrát sa stáva, že je pre zákazníka takmer nemožné sa odhlásiť zo sledovania.

Navyše, veľa implementácií a tvorbe web stránok aj tak nerešpektuje rozhodnutia používateľov a napriek ich voľbe nastavuje súbory cookie predpokládajúc, že väčšina ľudí udelí aj tak súhlas.

Je pravda, že sa nemýlia úplne. V našom výskume drvivá väčšina používateľov ochotne poskytne súhlas bez toho, aby si prečítali oznámenie o súboroch cookie. Dôvod je zrejmý a pochopiteľný: Veľa návštevníkov predpokladá, že webová stránka „by pravdepodobne nefungovala alebo by obsah nebol inak prístupný“. To samozrejme nemusí byť pravda, ale používatelia to nemôžu vedieť naisto, pokiaľ to nevyskúšajú. V skutočnosti sa však nikomu nechce experimentovať s výzvou na vyjadrenie súhlasu so súbormi cookies, a tak odkliknú súhlas výberom najjasnejšej možnosti: „OK“.

Poznámka: Je dôležité si uvedomiť, že mechanizmy cookies a mechanizmy súhlasu, o ktorých pojednáva tento článok, idú nad rámec GDPR. V Európe sa nimi zaoberá samostatný právny predpis, smernica o súkromí a elektronických komunikáciách.

Čiastočnou pravdou je, že pri bežnom správaní na internete nie sú výzvy týkajúce sa súborov cookie nijak obzvlášť užitočné. Určite však pomohli zvýšiť povedomie o ochrane súkromia a zhromažďovaní údajov na webe. Používatelia teraz vedia, že weby sledujú ich údaje. To si možno pred pár rokmi až tak neuvedomovali. Často to však považujú za nevyhnutné zlo výmenou za prístup k obsahu „zadarmo“.oreo website

Vyskakovacie okná na získanie súhlasu so súbormi cookie nemusia byť malé a nečitateľné. Prípadový príklad: Na stránke spoločnosti Oreo sa zobrazuje vo výzve na vyjadrenie súhlasu so súbormi cookie sušienka Oreo.


Pretože výzvy na získanie súhlasu so súborom cookie vždy stoja v ceste obsahu, sú často potvrdené takmer inštinktívne. Z pohľadu dizajnu webu a dizajnéra preto trávenie týždňov zdokonaľovaním jedinečnej výzvy môže byť stratou času. (Ospravedlňujeme sa, že ste sa v tomto okamihu prebrali zo svojich snov.)Iamsterdam.com cookies

Stránka Iamsterdam.com umožňuje návštevníkom upravovať nastavenia súborov cookie, vysvetľuje ich rôzne typy a zároveň dáva možnosť ľahkej deaktivácie niektorých z nich. 


Pretože mnoho webstránok sa vo veľkej miere spolieha na zhromažďovanie údajov, vykonávanie A/B testov a na poskytovanie cielenej reklamy používateľom, často je vzhľad oznámenia o súhlase so súbormi cookie výrazne ovplyvnený obchodnými požiadavkami a obchodnými cieľmi. Je pre web alebo eshop na mieru prijateľné umožniť používateľom rýchlo zrušiť všetko sledovanie? Ktoré súbory cookie sú (zjavne) potrebné na to, aby stránka fungovala, a ktoré sú voliteľné? Ktoré súbory cookie by mali byť predvolene vybrané na schválenie a ktoré by si mohli vyžadovať manuálne zaškrtnutie? Mal by mať zákazník možnosť ľahko odvolať súhlas, akonáhle ho poskytne, a ak áno, ako konkrétne by to mohol urobiť?

Tieto obchodné rozhodnutia majú zásadný vplyv na rozhodnutia o dizajne web stránok, aj keď zo strany používateľského zážitku je voľba jednoznačná: Žiadne súhlasy so súbormi cookie. To by napríklad znamenalo, že používatelia môžu vo svojich prehliadačoch definovať nastavenia ochrany osobných údajov a zvoliť, s akými súbormi cookie chcú poskytnúť súhlas. Prehliadač potom odošle nápovedu na každú webovú stránku, ktorú si používateľ zvolí, a automaticky aktivuje alebo deaktivuje nastavenia súborov cookie v závislosti od poskytnutých preferencií.

Hlavička DNT (Do Not Track) je v skutočnosti už implementovaná a široko podporovaná prehliadačmi (aj keď bola odstránená zo Safari, aby sa zabránilo možnému zneužitiu odtlačkov prstov), ​​zatiaľ však neexistuje zavedený mechanizmus na transformáciu tejto preferencie do podrobného výberu akceptovaných skupín súborov cookie. Nemalo by byť prekvapením, že ani väčšina inzerentov by nebola veľmi spokojná s týmto vzorom, ktorý získava na trakcii, ale možno by to mohla byť o niečo lepšia cesta vpred podľa preferencie používateľov - žiadne súhlasy so súbormi cookie.

Je pravda, že používatelia si aj tak občas nájdu cestu, ako to obísť. Niektorí používatelia, ktorí už používajú blokovanie reklám, tiež používajú blokovanie súborov cookie. 

Ako dizajnéri máme zákonnú povinnosť vysvetliť, čo sa stane s údajmi používateľa a ako sa budú spracovávať. Ako uviedol Geoffrey Keating vo svojom článku „The Cookie Law and UX“, ktorý sa podľa úradu komisára pre ochranu údajov zameriava špeciálne na írsku legislatívu, „minimálnou požiadavkou je jasná komunikácia s používateľom, aby mu bolo úplne jasné, aký súhlas sa chystá práve potvrdiť a čo sa stane ak ho potvrdí / nepotvrdí.

Stojí za zmienku, že súhlas musí byť „jednoznačný“ a „slobodný“. Návštevník musí aktívne vyjadriť súhlas skutočnou voľbou. Skryté, vopred začiarknuté políčka alebo nečinnosť by preto nemali predstavovať súhlas.

Môže to znieť zjavne, ale niektoré riešenia skúmajú nezmapované právne uznesenia, ktoré je nevyhnutné interpretovať. Napríklad niekedy návštevník webovej stránky „automaticky odošle súhlas so súborom cookie kliknutím na odkaz na webovej stránke“ a inokedy si zasa môžete v nastaveniach zvoliť, ktoré akcie sú „dostatočne“ na to, aby boli vyhodnotené ako tichý súhlas. Je zrejmé, že v týchto prípadoch nejde o aktívne rozhodnutie používateľa. Tieto techniky nie sú oprávnene a preto by ste sa im mali za každú cenu vyhnúť.

V tejto súvislosti existuje niekoľko možností, ktoré by sme mali zvážiť:


Vyvarujte sa voliteľným súborom cookie a ponechajte iba tie hlavné: nevyžaduje sa žiadna výzva

Môže sa zdať, že každá webová stránka musí svojim európskym návštevníkom zobraziť oznámenie o súhlase so súbormi cookie. Ak však web nezhromažďuje, nesleduje a nevyhodnocuje žiadne osobné údaje používateľov, alebo zhromažďuje iba anonymné údaje, nemusí súhlas potrebovať. Jedným zo základných princípov rámca Privacy by Design je v skutočnosti to, že nepodstatné cookies by mali byť predvolene vypnuté a užívateľ sa musí aktívne prihlásiť.

Cookies môžu byť napríklad potrebné pri obdržaní prihláseného stavu používateľa alebo na zachovanie iných používateľských preferencií. Podľa predpisov EÚ však na to nepotrebujete výslovný súhlas. Aj preto má veľa výziev v predvolenom nastavení povolené funkčné súbory cookie bez možnosti ich deaktivácie. Niektoré stránky, napríklad GOV.UK, iba informujú používateľov o súboroch cookie, nevyžadujú vôbec žiadny vstup, ale tiež neposkytujú možnosť deaktivácie voliteľného súboru cookie služby Google Analytics.gov.uk

GOV.UK uchováva najmenej 18 súborov cookie a veľa z nich je potrebných pre lepšiu používateľskú skúsenosť; napr. sledovať pokrok pri podávaní žiadosti o licenciu, testovanie viacerých premenných, zabezpečené pripojenie k webovým stránkam, videám YouTube, aktualizáciám e-mailov. Avšak, iba jeden súbor cookie je voliteľný: Google Analytics.


Tlačenie používateľov k implicitnému súhlasu

Nie každá webová stránka sa však zaobíde bez súborov cookie súvisiacich s reklamou  tretích strán. Jedným zo zdanlivo ľahkých východísk by bolo pridať jednoduché oznámenie, napríklad „Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.“ Ale to samo o sebe nestačí. Pretože potrebujeme aktívne potvrdenie súhlasu používateľa, musíme vyžadovať určitý druh jednoznačnej akcie. Z tohto dôvodu niektoré weby pridávajú ikonu „zavrieť“, vďaka ktorej sa pole súhlasu zobrazí ako upozornenie, ktoré je možné odmietnuť. Na zaistenie zreteľnejšieho potvrdenia je dobré nahradiť ikonu „zatvoriť“ tlačidlom. V mnohých implementáciách by tlačidlo jednoducho hovorilo „Zatvoriť“ alebo „Uložiť“ alebo „Pokračovať“, aj keď výraz „Prijať a pokračovať“ je jasnejší.

Vo väčšine prípadov upozornenie nezmizne, kým na ňom neprebehne nejaká akcia, a teda je to prvá vec, ktorú používatelia uvidia pri návšteve ktorejkoľvek stránky na webe. Potrebujete súhlas používateľa na každej stránke? Mohli by ste byť selektívnejší a požiadať o súhlas so súbormi cookie, iba ak je to skutočne potrebné; napríklad keď si používateľ nastavuje účet alebo chce uložiť svoje nastavenia.twitter website

Twitter informuje svojich návštevníkov o použitých súboroch cookie, neexistuje však možnosť upraviť predvoľby súborov cookie. Výzva sa potvrdí kliknutím na znak × v pravom hornom rohu. Pozor však: Niektorí ľudia to vidia ako súhlas, zatiaľ čo iní to považujú za odloženie rozhodnutia na neskôr.


resharper

Spoločnosť JetBrains sa rozhodla zobraziť iba textovú výzvu, akoby v okne terminálu. Existujú jasné možnosti prihlásenia alebo odhlásenia zo súhlasu so súbormi cookie.


Umožnenie používateľom upraviť nastavenia ochrany osobných údajov

Používateľ nemusí mať dobrý pocit zo zverejňovania svojich osobných údajov, takže poskytnutie východiska - neprejednávajúceho osobné otázky, ktoré sme spomenuli skôr - by ich mohlo na stránke udržať. Aby sme to dosiahli, mohli by sme pri tvorbe webov alebo pri vytvorení eshopu pridať možnosť zmeny nastavení, po ktorej nasleduje prehľad rôznych skupín súborov cookie, pričom niektoré z nich sú potrebné na to, aby stránka fungovala bezchybne a iné sú zasa voliteľné.

Súbory cookies môžeme zlúčiť podľa účelu, ako napríklad reklama, analýza a štatistika alebo testovanie. Môže sa to omnoho viac rozšíriť a umožniť používateľom zvoliť si medzi „OK, personalizované reklamy mi nevadia“ alebo „Nechcem zobrazovať personalizované reklamy“. Je tiež dobré vysvetliť používateľovi, ktoré funkcie webu nebudú dostupné, akonáhle bude blokovaná určitá skupina súborov cookie. TrustArc to robí pomocou posúvača, ktorý umožňuje niekoľko úrovní ochrany osobných údajov, od povolenia iba požadovaných súborov cookie, cez funkčné súbory cookie, až po súbory cookie pre reklamu, a zároveň ukazuje jeho vplyv na celkovú funkčnosť stránky.nngroup

V skupine Nielsena Normana sú všetky súbory cookie zoskupené. Nie je možné deaktivovať potrebné súbory cookie, ale všetky ostatné skupiny je možné zrušiť niekoľkými klikmi. V ideálnom prípade by existoval spôsob, ako sa odhlásiť zo všetkých voliteľných cookies súčasne.


mailchimp

Skupiny súborov cookie so záložkami na MailChimp.


the-guardian 'your privacy' pagethe-guardian 'your privacy' page

Guardian poskytuje jasné možnosti týkajúce sa vášho súkromia. Modál na titulnej stránke je veľký a všetko jednoznačne popisuje pomocou jasných možností.


the daily mash privacy settings

Daily Mash poskytuje možnosť upraviť nastavenia ochrany osobných údajov (aj keď bez zdôraznenia) a na paneli nastavení môžu návštevníci ľahko odmietnuť alebo prijať všetky súbory cookie. 'Save & Exit' je tiež veľmi zreteľný štítok pre tlačidlo v dolnej časti. Táto používateľská skúsenosť nemusí byť príjemná, ale je celkom jasná.


myfitnespal cookies settings

MyFitnessPal zastrešovaný spoločnosťou TrustArc, zobrazuje posúvač, ktorý vysvetľuje, ktorá funkčnosť je povolená alebo zakázaná pri každej skupine súborov cookie.


cookies settings

Fantastický vzor, ​​ako je možné navrhnúť hlavný panel nastavení súborov cookie na zlepšenie transparentnosti. Maketa od Matthiasa Otta a Joschiho Kuphala vyrobená na poslednom @indiewebcamp v Dusseldorfe. Môžete si tiež stiahnuť zdrojový súbor Adobe XD, ktorý autori láskavo poskytli.


Subtílne alebo prominentné vyjadrenie žiadosti o súhlas

Z hľadiska rozloženia môže byť výzva jemná a ťažko postrehnuteľná alebo zjavná a ťažko ignorovateľná. Mohli by sme ju umiestniť do hlavičky stránky alebo do dolnej časti výrezu, alebo by sme ho mohli umiestniť tiež do stredu stránky ako modál. Všetky tieto možnosti by mali byť pohyblivé a trvalé, aby používateľ pri posúvaní stránky blokoval prístup k časti obsahu (alebo k celému obsahu) až do momentu, kým neudelí súhlas.

Napríklad De Telegraaf umiestňuje do stredu stránky podrobný súhlas so súborom cookie, ktorý rozmazáva obsah pod ním. Nemalo by to byť veľké odhalenie, že zo všetkých nami testovaných možností sa používateľom zdá byť táto najotravnejšia. Všeobecne by sa mali uprednostňovať jemné výzvy a čím menej miesta je potrebné na zobrazenie, tým lepšia je celková reakcia používateľa.telegraaf cookie consent prompt

Počas zobrazovania výzvy na získanie súhlasu so súborom cookie je obsah stále rozmazaný. Táto technika zameriava pozornosť na výzvu, ale zvyšuje tiež pravdepodobnosť, že ju návštevníci kliknú, čím sa často obchoduje so súkromím za prístup k obsahu. O niečo subtílnejšia výzva by bola efektívnejšia a užitočnejšia, pretože používatelia by mohli nahliadnúť na web a odísť bez záväzkov. Príklad: Telegraaf.nl.


pathe cookie consent prompt

Rozmazanie obsahu je zriedka dobrý nápad. V hre je tiež veľmi jasná primárna a sekundárna akcia. Medzi týmito dvoma možnosťami to nevyzerá ako spravodlivá voľba. Príklad: Pathe.nl.


empire-bio cookie consent

Vidíte cookie? Malé upozornenie v pravom dolnom rohu žiada o súhlas používateľa na serveri Empirebio.dk.


hoistgroup cookie

Na serveri HoistGroup neexistuje spôsob, ako súbory cookie odmietnuť - sú povinné a neexistuje východisko.


zeitonline cookie

Na serveri Zeit Online taktiež neexistuje žiadny spôsob, ako súbory cookie odmietnuť.


ticketveiling cookie prompt

Ticketveiling.nl zobrazuje v dolnej časti výzvu na cookie, ale tiež widget pre rozhovor. Iba jedna opýtaná osoba očakávala, že chat má poskytnúť pomoc s nastavením súborov cookie. Pravdepodobne je dobrý nápad nezobraziť widget popri výzve na zobrazenie súboru cookie.


Vzhľad a text na tlačidlách

Musíme sa tiež zamyslieť nad podobou formulára súhlasu, najmä nad dizajnom tlačidiel a ich textom. Znenie ako „Pokračujte“ alebo „Uložiť a skončiť“ alebo „Pokračovať v používaní webu“ nabáda používateľov, aby prešli na predvolenú možnosť. Mnoho používateľov to v skutočnosti pravdepodobne urobí. Je úctyhodnejšie mať dve tlačidlá, hlavné na udelenie súhlasu a druhé na úpravu nastavení. Obidve tlačidlá majú neutrálny text, napríklad „Prijať“ a „Odmietnuť“ alebo „Dobre“ a „Nie, ďakujem“. To je cesta, ktorú si vybrali napríklad v časopise Smashing Magazine.

smashing cookie options

Prijať alebo odmietnuť. Nemalo by to byť ťažšie. 


nhs options for cookies

NHS poskytuje veľmi jasné možnosti prijímania súborov cookie alebo „Vypnúť súbory cookie“.


nhs cookie settings

Veľké prepínače na výber typu súborov cookie, ktoré návštevník prijíma. Fantastický príklad nastavení ochrany súkromia navrhnutý čestným a transparentným spôsobom. Jediným chýbajúcim článkom je predvolené deaktivovanie všetkých voliteľných súborov cookie. Príklad: NHS.


fandom cookie choice

Prijať alebo odmietnuť jediným klepnutím, aj keď obe možnosti nemajú rovnakú váhu. Príklad: Fandom.com.


Nemalo by byť prekvapujúce, že zo všetkých možností sa používatelia prekvapivo tešia a oceňujú možnosť odmietnuť všetky súbory cookie jediným kliknutím na tlačidlo. Niektorí používatelia boli prekvapení, že táto možnosť bola vôbec poskytnutá, a hoci sa väčšina rozhodla udeliť súhlas, každý piaty používateľ súhlas odmietol. Tým predpokladali, že webová stránka bude plne funkčná bez súborov cookie, a to oprávnene.


Úprava predvolieb súborov cookie

Nie veľa používateľov by po udelení súhlasu zvážilo zrušenie alebo úpravu nastavení súborov cookie, ale keď o to budú požiadaní, očakávajú, že nájdu možnosti v hlavičke alebo päte webovej stránky, buď v zásadách ochrany osobných údajov alebo v zásadách používania súborov cookie. To nie je veľmi prekvapujúce a samozrejme práve tam musíme umiestniť možnosti úpravy nastavení, ak by si to užívateľ želal.

jamie-oliver cookie preferencesjamie-oliver cookie preferences

V predvolenom nastavení sú všetky možnosti na webe Jamie Olivera vypnuté s možnosťou ich zapnutia. Hlavným tlačidlom výzvy na akciu je však „Prijať odporúčané nastavenia“, ktoré zapne všetky vypínače. Možnosť pokračovať bez súborov cookie je umiestnená na samom konci stránky s jemným textom „Zavrieť“. Pravdepodobne to nie je dosť zrejmé a viac by pomohlo ďalšie tlačidlo v hornej časti.


Používatelia vedia, kedy sú podvedení

Celý používateľský zážitok by mal byť celkom priamy, že? Ak sa obchodný model vo veľkej miere spolieha na zhromažďovanie a sledovanie údajov, môžete pri výbere najjednoduchšej možnosti dostať do komplikácií. V našich rozhovoroch mohli používatelia ľahko nahliadnuť do agendy spoločností, dokonca povedali niečo v duchu slova „Ach, vidím, čo ste tam robili“. Niektoré veci však boli menej zrejmé ako iné.

Vždy, keď súhlas so súborom cookie navrhol možnosť skontrolovať súbory cookie alebo upraviť nastavenia súborov cookie, používatelia očakávali, že uvidia prehľad všetkých súborov cookie a budú môcť upraviť, ktoré súbory cookie by mali mať povolené nastavenie a ktoré nie. Je bežné, že vidíte nastavenia rôznych druhov cookies - funkčných cookies, analytických cookies, reklamných cookies a cookies nastavenia webových stránok. Táto úroveň podrobnej kontroly sa často neočakáva, ale považuje sa za užitočnú a priateľskú, a preto je preferovaná, avšak iba v prípade, že je možné naraz zrušiť výber celej kategórie súborov cookie jediným klepnutím na jedno začiarkavacie políčko.

Je zvláštne, že niektoré implementácie zachádzajú do extrémov a poskytujú používateľom ohromujúci prehľad o všetkých súboroch cookie nastavených tretími stranami. Nie je nezvyčajné, že sú všetci predvolene prihlásení a ich zrušenie si vyžaduje kliknutie na jedno z nich. S piatimi súbormi cookie sa to nemusí javiť ako veľká vec, ale je to obludnosť s viac ako 250 súbormi cookie. V takýchto prípadoch sa veľa používateľov vzdalo, poskytli im plný prístup k svojim údajom a pokračovali ďalej.kayak cookie prompt

Čo by ste očakávali, že sa stane po kliknutí na ikonu „zatvoriť“? Ako sa líši klikanie na tlačidlo od kríža? Je v tom rozdiel? Na stránke Kayak boli používatelia počas testu zmätení.


Bohužiaľ, to je len plávanie po povrchu. Predstavte si výzvu na nastavenie súborov cookie pomocou tlačidla „Zavrieť ד. Aké správanie by ste očakávali od kliknutia na tlačidlo „Zavrieť“? Očakávali by ste, že výzva bude zamietnutá a nakoniec sa znova zobrazí? Alebo by ste čakali, že všetky sledovacie skripty budú predvolene deaktivované? Aktivované? Nie je prekvapením, že väčšina používateľov ani len nemyslela tak ďaleko - chceli iba to, aby vyskakovacie okno zmizlo. Nikto neočakával, že sledovacie programy budú predvolene deaktivované, napriek tomu mnohí používatelia cítili, že ide o „dočasnú vec“, ktorá sa znova objaví „v určitom okamihu“. V praxi bolo takmer vždy uzavretie výzvy vnímané vlastníkmi webových stránok ako súhlas používateľa a v skutočnosti boli všetky súbory cookie uložené v celom rozsahu. To nie je nevyhnutne to, čo používateľ očakával.

speisekarte privacy policy

Trochu mätúca skúsenosť na webe Speisekarte.de s možnosťou prijať alebo „zrušiť výber všetkých“ možností v ľavom hornom rohu, v rovnakej farbe, s oddeľovačom> medzi nimi. Znenie „súhlasím a pokračovať“ alebo „viac informácií“ tiež nie je zrejmé.


Znenie tlačidiel a odkazov spôsobilo veľké zmätky u používateľov. Na Speisekarte.de môžete buď „Súhlasiť a pokračovať“ (primárne, veľké zelené tlačidlo), alebo „Viac informácií“ (jemný sivý odkaz, dokonca nie je ani podčiarknutý). Čo by ste očakávali, že sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo „Viac informácií“? Aj keď mnohí používatelia očakávajú, že sa objavia zásady ochrany osobných údajov, akcia v skutočnosti vedie k správe súborov cookie. Má 405 partnerov pre výber, doručenie a nahlasovanie reklám, 446 partnerov pre ukladanie a prístup k informáciám, 274 partnerov pre výber, dodávku a nahlasovanie obsahu, 372 partnerov pre meranie a 355 personalizačných partnerov. "Súhlasím a pokračovať“ poskytuje prístup k ukladaniu a hodnoteniu osobných údajov zákazníkov pre 1 852 partnerov. To je klamlivé, neúprimné a neúctivé.

Keď si zvyknete cookies automaticky odmietať, môžete nájsť množstvo pochybných postupov, ktoré sa rozšírili. Spoločnosti niekedy umiestňujú sledovacie súbory cookie na Facebooku a Twitteri do kategórie „Nevyhnutné“. Niekedy je možnosť pohodlne odmietnuť cookies skrytá za extra možnosťou „Spravovať“. Niekedy existuje možnosť odhlásiť sa z analytiky, ale používateľ sa automaticky prihlási na odber anonymných analýz.

Niektoré spoločnosti idú ďalej a vymýšľajú nové spôsoby podnikania, ak by sa používateľ chcel vyhnúť sledovaniu. Niekedy je tu možnosť „prémiového predplatného“ bez reklamných a sledovacích skriptov na webe. Ani jedna osoba, ktorá navštívila stránku, neocenila podobné možnosti. Existuje značné množstvo používateľov, ktorým pri takomto zaobchádzaní nezostáva nič iné, ako opustiť web a hľadať alternatívy.

usa-today EU experience

the-washington-post Premium EU Subscription

Washington Post zaviedol „Prémiové predplatné EÚ“, ktoré neobsahuje žiadnu reklamu na webe ani sledovanie reklám tretích strán.


los-angeles-times' message stating that the website was unavailable in most European countries

V Los Angeles Times sa na chvíľu zobrazila správa, že webová stránka je vo väčšine európskych krajín nedostupná. 


Vodítka a stratégie pre lepší dizajn

Podľa nariadenia EÚ by mal byť každý súbor cookie, jeho poskytovateľ, účel, dátum skončenia platnosti a typ podrobne vysvetlený a podrobne rozpracovaný v zásadách ochrany osobných údajov a veľa služieb, ako sú TrustArc, IAB Consent Framework, Cookiebot, OneTrust, Cookie Consent a mnoho ďalších poskytuje túto funkciu. Poskytujú tiež možnosť prispôsobiť, ktoré skupiny súborov cookie by sa mali používateľovi zobraziť ako výber. Aj keď je používateľská skúsenosť v tomto prípade slušná, často to zákazníkovi zbytočne sťaží úpravu jeho nastavení.

sourceforge privacy settings

sourceforge privacy settingssourceforge privacy settings

Jasné možnosti, transparentné rozhranie. Skvelý príklad na Sourceforge.


Vo všeobecnosti musíme poskytnúť dobrú používateľskú skúsenosť a zároveň dosiahnuť naše obchodné ciele. Môžeme to urobiť sériou krokov:

  • Musíme skontrolovať a zoskupiť všetky súbory cookie požadované na webe;
  • Musíme sa rozhodnúť, ako by bola označená každá z týchto skupín, ktoré by boli povinné a ktoré by boli voliteľné;
  • Musíme pochopiť, aký dopad by malo vypnutie skupiny cookies na funkčnosť stránky, a komunikovať každú voľbu používateľovi;
  • V neposlednom rade sa musíme rozhodnúť, aké nastavenia by sa mali predvolene zvoliť a aké možnosti prispôsobenia chceme používateľovi predstaviť.


Najjednoduchší dizajnový vzor je zrejmý

Ak potrebujete súhlas používateľa, zobrazte úzke oznámenie v záhlaví alebo v dolnej časti stránky. Nie je potrebné obsah rozmazávať ani stmavovať, aby bolo upozornenie viditeľné. len sa uistite, že sa nezmieša so zvyškom webu. Pokiaľ je to možné, umožnite používateľom prijímať alebo odmietať súbory cookie pomocou dvoch zrejmých tlačidiel: „Dobre“ a „Nie, ďakujem“. V opačnom prípade poskytnite možnosť úpravy nastavení podľa prehľadu kategórií súborov cookie. Tam musíte jasne vidieť, aké dôsledky má každá voľba na funkčnosť webových stránok, a umožniť používateľom súbory cookie „Schváliť všetky“ alebo „Odmietnuť všetky“ naraz - pre celú stránku a pre každú kategóriu.


Kam umiestniť oznámenie? 

Nezdá sa, že by na pozícii skutočne záležalo - podľa prieskumov to nespôsobilo žiadny rozdiel v rozhodovaní. Prekrytie pokrývajúce polovicu stránky však bolo vnímané ako najnepríjemnejšia možnosť - to nie je príliš prekvapujúce, pretože takto sa blokuje veľká časť obsahu na stránke a používateľovi sa ničí jeho zážitok. Väčšina používateľov takmer inštinktívne vie, s čím je oboznámená, a tiež vie, aké kroky majú podniknúť, aby mohli na webe pokračovať, takže zdĺhavé vysvetlenia sú ignorované alebo odmietané rovnako rýchlo ako oznámenia push alebo žiadosti o povolenie.

Ďalšie články

Všetky naše referencie

Ďalšía kategória

Design