Kto sme
Všetky články
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Programovanie

Web ako skúsený obchodník

Kľúčové princípy UX dizajnu, ktoré nám pomáhajú plniť vaše ciele a generovať vám zisk.

Navrhujeme webstránky spôsobom, vďaka ktorému využívajú ľudské chovanie tak, aby čo najviac predávali. Myslíme na to vždy pri vytváraní pútavého a používateľsky prívetivého UX webového dizajnu, ktorým sme známi.

1Zameranie na užívateľa

Poznajte potreby, požiadavky a očakávania svojich zákazníkov a využite ich vo svoj prospech. Tento princíp je v UX dizajne najdôležitejší a podporuje všetky ostatné princípy, o ktorých budeme hovoriť.

1

2Hierarchia

Dôležité informácie by mali byť umiestnené na prominentných miestach a menej dôležité na tých menej viditeľných. Dobre navrhnutá navigácia pomáha užívateľom lepšie sa orientovať na webe a rýchlejšie nájsť to, čo hľadajú.

2

3Dajte užívateľovi kontrolu

Umožnite užívateľom vykonávať akcie, ktoré chcú, a poskytnite im dosť informácií, aby vedeli, čo sa stane po ich vykonaní - napr. poskytovanie jasných a zrozumiteľných návodov na použitie produktu alebo služby.

3

4Kontext je kľúčový

Umiestnenie informácií a funkcií by malo byť v súlade s kontextom, v ktorom ich užívateľ použije. Kontext zahŕňa faktory ako ciele užívateľa, jeho predchádzajúce skúsenosti s produktom alebo službou a jeho očakávania.

4

5Konzistentnosť

Rovnaké používanie farieb, typografie a štýlu pomáha užívateľom lepšie sa na webe orientovať. Tiež zvyšuje ich dôveru k produktu či službe. Nenúťte návštevníkov učiť sa nové spôsoby interakcie s každou ďalšou podstránkou.

5

6Dosahovanie cieľov

Podnecovanie užívateľov k vykonaniu želaných akcií, ktoré podporujú vašu stratégiu, ako nákup v eshope, kontakt, odber, atď. Generovanie potenciálnych zákazníkov je jeden zo základných cieľov metódy call-to-action.

6

7Testovanie použiteľnosti

Pomáha identifikovať problémy s použiteľnosťou a návrhmi, aby sa mohli vyriešiť pred spustením projektu. Sledovanie užívateľov pomáha získať spätnú väzbu ako interagujú s webom a akým problémom čelia.

7

Ďalšía kategória

Kto sme