Vyberte sekciu
Všetky články
Webstránky
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu

Tatry Golf Residence Park

www.tgrp.sk

Pre Tatry Golf Residence Park sme vytvorili profesionálnu web stránku s moderným designom. Klientovi sme tiež navrhli a spracovali jednoduché a čisté logo spolu s brandingom.

Čo sme robili

O projekte

Spolupráca s Tatry Golf Residence Park prebiehala nasledovne:

1

Ako to prebiehalo

Poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé etapy vývoja projektu. Každý jeden projekt a klient je individuálny, podľa toho sa líši aj rozsah a detail prác na projekte. O momentálnej fáze tvorby je klient vždy informovaný a poskytuje nám svoj feedback.

2

Zadanie

Klient nám poskytol zadanie, ktoré sme si spolu odkonzultovali a spracovali do projektovej dokumentácie, ktorou sa následne riadil celý projekt. Niektorí klienti majú vlastnú špecifikáciu, iným ju spracujeme my na základe požiadaviek. Pri rozsiahlejších projektoch sa navrhuje celá architektúra, rozpisujú sa detailne všetky funkcie a kreslia sa use-case modely.

3

Riešenie

Od začiatku prác na projekte sa vyčlení menší tím, ktorý sa venuje práve danému projektu. Snažíme sa pracovať non-stop, aby už po krátkej dobe videl klient nejakú ukážku alebo prototyp a videli sme, či ideme správnou cestou. Ďalej projekt konzultujeme a posielame updaty, až kým sa nedopracujeme k výsledku, s ktorým sme aj my aj klient spokojný.

4

Výsledok

Na konci developmentu posielame klientovi beta verziu, kde si vie skontrolovať celý design a všetky funkcionality. Na tejto verzii rovnako testujeme aj my a optimalizujeme posledné detaily pred spustením projektu live.

Firemná identita

Pochopenie projektu, jeho zámeru a odborný prístup sú úspechom k plnohodnotnej firemnej identite.

Po konzultáciach s klientom sme pripravili zrozumiteľné firemné princípy, ktoré by mal nový projekt prezentovať nie len designom, ale aj textami, fotkami a inými komunikačno-vizuálnymi kanálmi.

Azure
Green
Charcoal
White

Asap

Asap is a contemporary sans-serif family with subtle rounded corners. Designed by Pablo Cosgaya, Asap ("as soon as possible") there are 4 styles: Regular, Italic, Bold and Bold Italic. This family, specially developed for screen and desktop use, offers a standarised character width on all styles, which means lines of text remain the same length. This useful feature allows users to change type styles on-the-go without reflowing a text body. Asap is based on Ancha (designed by Pablo Cosgaya and Hector Gatti), and has been developed with the collaboration of Andrés Torresi.

Font example

UX & Moderný web design

Nová profesionálna tvár Vášho webu

Nový design stránky Tatry Golf Residence Park zahŕňa všetko, čo by mala profesionálna stránka spĺňať. Jednoduchosť, krása a jedinečnosť sú len jednou časťou, ale tou hlavnou je samotný obsah stránky, ktorý musí byť stredobodom pre uživateľa, aby vypovedal to, čo je potrebné.

Ďalší projekt

Hypotéka

Zobraz