Kto sme
Všetky články
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Programovanie

Zamestnam.sk

Prípadová štúdia

Pre Zamestnam.sk sme vytvorili moderný pracovný portál. Pomáha nájsť vhodných kandidátov na pracovné pozície formou databázy, pokročilého vyhľadávania a množstva ďalších užitočných funkcií. Okrem toho sme pre klienta vytvorili moderné logo s firemnou identitou.

Čo sme robili

O projekte

Spolupráca s Zamestnam.sk prebiehala nasledovne:

1

Ako to prebiehalo

Poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé etapy vývoja projektu. Každý jeden projekt a klient je individuálny, podľa toho sa líši aj rozsah a detail prác na projekte. O momentálnej fáze tvorby je klient vždy informovaný a poskytuje nám svoj feedback.

2

Zadanie

Klient nám poskytol zadanie, ktoré sme si spolu odkonzultovali a spracovali do projektovej dokumentácie, ktorou sa následne riadil celý projekt. Niektorí klienti majú vlastnú špecifikáciu, iným ju spracujeme my na základe požiadaviek. Pri rozsiahlejších projektoch sa navrhuje celá architektúra, rozpisujú sa detailne všetky funkcie a kreslia sa use-case modely.

3

Riešenie

Od začiatku prác na projekte sa vyčlení menší tím, ktorý sa venuje práve danému projektu. Snažíme sa pracovať non-stop, aby už po krátkej dobe videl klient nejakú ukážku alebo prototyp a videli sme, či ideme správnou cestou. Ďalej projekt konzultujeme a posielame updaty, až kým sa nedopracujeme k výsledku, s ktorým sme aj my aj klient spokojný.

4

Výsledok

Na konci developmentu posielame klientovi beta verziu, kde si vie skontrolovať celý design a všetky funkcionality. Na tejto verzii rovnako testujeme aj my a optimalizujeme posledné detaily pred spustením projektu live.

Firemná identita

Pochopenie projektu, jeho zámeru a odborný prístup sú úspechom k plnohodnotnej firemnej identite.

Po konzultáciach s klientom sme pripravili zrozumiteľné firemné princípy, ktoré by mal nový projekt prezentovať nie len designom, ale aj textami, fotkami a inými komunikačno-vizuálnymi kanálmi.

Payne's grey
Mikado yellow
Black
White

Ubuntu

The way typography is used says as much about our brand as the words themselves.

The Ubuntu typeface has been specially created to complement the Ubuntu tone of voice. It has a contemporary style and contains characteristics unique to the Ubuntu brand that convey a precise, reliable and free attitude.

Font example

UX & Moderný web design

Nová profesionálna tvár Vášho webu

Nový design stránky Zamestnam.sk zahŕňa všetko, čo by mala profesionálna stránka spĺňať. Jednoduchosť, krása a jedinečnosť sú len jednou časťou, ale tou hlavnou je samotný obsah stránky, ktorý musí byť stredobodom pre uživateľa, aby vypovedal to, čo je potrebné.

Viac podstránok

Ďalší projekt

Akostavat