Kto sme
Všetky články
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Programovanie

Sangre Azul

Prípadová štúdia

Pre prestížnu kliniku Sangre Azul sme vytvorili modernú firemnú webstránku, spolu s profesionálnym logom a firemnou identitou.

Čo sme robili

O projekte

Spolupráca s Sangre Azul prebiehala nasledovne:

1

Ako to prebiehalo

Poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé etapy vývoja projektu. Každý jeden projekt a klient je individuálny, podľa toho sa líši aj rozsah a detail prác na projekte. O momentálnej fáze tvorby je klient vždy informovaný a poskytuje nám svoj feedback.

2

Zadanie

Klient nám poskytol zadanie, ktoré sme si spolu odkonzultovali a spracovali do projektovej dokumentácie, ktorou sa následne riadil celý projekt. Niektorí klienti majú vlastnú špecifikáciu, iným ju spracujeme my na základe požiadaviek. Pri rozsiahlejších projektoch sa navrhuje celá architektúra, rozpisujú sa detailne všetky funkcie a kreslia sa use-case modely.

3

Riešenie

Od začiatku prác na projekte sa vyčlení menší tím, ktorý sa venuje práve danému projektu. Snažíme sa pracovať non-stop, aby už po krátkej dobe videl klient nejakú ukážku alebo prototyp a videli sme, či ideme správnou cestou. Ďalej projekt konzultujeme a posielame updaty, až kým sa nedopracujeme k výsledku, s ktorým sme aj my aj klient spokojný.

4

Výsledok

Na konci developmentu posielame klientovi beta verziu, kde si vie skontrolovať celý design a všetky funkcionality. Na tejto verzii rovnako testujeme aj my a optimalizujeme posledné detaily pred spustením projektu live.

Firemná identita

Pochopenie projektu, jeho zámeru a odborný prístup sú úspechom k plnohodnotnej firemnej identite.

Po konzultáciach s klientom sme pripravili zrozumiteľné firemné princípy, ktoré by mal nový projekt prezentovať nie len designom, ale aj textami, fotkami a inými komunikačno-vizuálnymi kanálmi.

Tufts Blue
Gray
Black
White

Lido

Lido is suitable for all periodicals wishing to abandon inconspicuously the hideous system typefaces with their even more hideous accents and to change over to the contemporary level of graphic design. It is also most convenient for everyday work in text editors and office applications. It has a fairly large x-height of lower case letters, shortened serifs and simplified endings of rounded strokes. This is typical of the typefaces designed for use in small sizes. Our typeface, however, can sustain enlargement even to the size appropriate for a poster, an information table or a billboard, as it is not trite and at the same time is moderate in expression.

Font example

UX & Moderný web design

Nová profesionálna tvár Vášho webu

Nový design stránky Sangre Azul zahŕňa všetko, čo by mala profesionálna stránka spĺňať. Jednoduchosť, krása a jedinečnosť sú len jednou časťou, ale tou hlavnou je samotný obsah stránky, ktorý musí byť stredobodom pre uživateľa, aby vypovedal to, čo je potrebné.

Viac podstránok

Ďalší projekt

Tatry golf residence park