Vyberte sekciu
Všetky články
Grafika
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu
Vyberte sekciu

Openmind

Logo & branding

Pre OpenMind centrum sme vytvorili moderné logo & branding. Súčasťou projektu bola aj firemná webstránka.

Čo sme robili

  • tvorba logotyputvorba logotypu
  • logomanuállogomanuál
  • designmanuáldesignmanuál

O projekte

Spolupráca s Openmind prebiehala nasledovne:

1

Zadanie

Klient nám poskytol zadanie, ktoré sme si spolu odkonzultovali a spracovali do projektovej dokumentácie, ktorou sa následne riadil celý projekt. Niektorí klienti majú vlastnú špecifikáciu, iným ju spracujeme my na základe požiadaviek. Pri rozsiahlejších projektoch sa navrhuje celá architektúra, rozpisujú sa detailne všetky funkcie a kreslia sa use-case modely.

2

Riešenie

Od začiatku prác na projekte sa vyčlení menší tím, ktorý sa venuje práve danému projektu. Snažíme sa pracovať non-stop, aby už po krátkej dobe videl klient nejakú ukážku alebo prototyp a videli sme, či ideme správnou cestou. Ďalej projekt konzultujeme a posielame updaty, až kým sa nedopracujeme k výsledku, s ktorým sme aj my aj klient spokojný.

3

Výsledok

Na konci developmentu posielame klientovi beta verziu, kde si vie skontrolovať celý design a všetky funkcionality. Na tejto verzii rovnako testujeme aj my a optimalizujeme posledné detaily pred spustením projektu live.

4

Ako to prebiehalo

Poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé etapy vývoja projektu. Každý jeden projekt a klient je individuálny, podľa toho sa líši aj rozsah a detail prác na projekte. O momentálnej fáze tvorby je klient vždy informovaný a poskytuje nám svoj feedback.

Firemná identita

Pochopenie projektu, jeho zámeru a odborný prístup sú úspechom k plnohodnotnej firemnej identite.

Po konzultáciach s klientom sme pripravili zrozumiteľné firemné princípy, ktoré by mal nový projekt prezentovať nie len designom, ale aj textami, fotkami a inými komunikačno-vizuálnymi kanálmi.

Cerise pink
Mikado yellow
Royal purple
Maya blue

Tulpen One

Tulpen One is a contemporary sans-serif family. Designed by Naima Ben Ayed. Tthere are 4 styles: Regular, Italic, Bold and Bold Italic. This family, specially developed for headlines and other large text use, offers a standarised character width on all styles, which means lines of text remain the same length. This useful feature allows users to change type styles on-the-go without reflowing a text body.

Font example

Ďalší projekt

Hledej remeselníka

Zobraz